ประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับสมัคร รอบทั่วไป

รับสมัครทางระบบ Online ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ของทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประกาศผล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

585

จำนวนผู้สมัครทั้งหมด

558

ยืนยันการรับสมัคร

361

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

197

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สถิติการรับสมัครรายวัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ ในเขต นอกเขต ต่างจังหวัด รวมทั้งหมด
24 เมษายน 2564 122 109 21 252
25 เมษายน 2564 19 28 3 50
26 เมษายน 2564 12 28 8 48
27 เมษายน 2564 4 12 1 17
28 เมษายน 2564 2 10 0 12
รวม 159 187 33 379
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ นักเรียนทั่วไป โรงเรียนเดิม รวมทั้งหมด
ในเขต นอกเขต ต่างจังหวัด รอบโควต้า** รอบทั่วไป รวม
24 เมษายน 2564 21 61 8 28 21 49 111
25 เมษายน 2564 7 15 8 12 7 19 37
26 เมษายน 2564 7 7 2 6 8 14 24
27 เมษายน 2564 3 8 1 6 3 9 15
28 เมษายน 2564 2 13 2 12 2 14 19
รวม 40 104 21 64 41 105 206
** นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกรอบโควต้าที่ประสงค์สอบคัดเลือกในรอบทั่วไป